Tư vấn giải pháp cho doanh nghiệp

Không chỉ là tổ chức đào tạo các khóa học uy tín,  AFA Research & Education trong mảng Đào tạo In-house đã phát triển những chương trình vô cùng chất lượng, góp phần phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và lãnh đạo, kỹ năng làm việc cho từng nhân viên, từng bộ phận và cho cả đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.

Trong hơn 9 năm hoạt động, AFA đã nghiên cứu và thiết kế các chương trình đào tạo thông qua phân tích nhu cầu đào tạo (Training Need Analysis) bằng cách phỏng vấn trực tiếp hoặc gửi bảng câu hỏi đối với các học viên tham gia. Đặc biệt với mảng Đào tạo In-house“, AFA đã thực hiện rất nhiều các chương trình tư vấn và đào tạo được thiết kế riêng biệt về quản trị công ty, quản trị tài chính, kiểm toán, kiểm soát và kế toán cho các tập đoàn, ngân hàng và các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, hội nghề nghiệp trong và ngoài nước. Hiện nay, các tập đoàn và công ty lớn đang hoạt động tại Việt Nam đã đưa các chương trình “Đào tạo In-house của AFA  trở thành chương trình đào tạo nhân viên thường niên hàng năm trong doanh nghiệp.

Một số chương trình đào tạo

1. Tư vấn kế toán quản trị, kiểm soát nội bộ và lập BCTC theo các chuẩn mực quốc tế cho Công ty
Kinh doanh Khách sạn, Tập đoàn Bitexco.

.

2. Tư vấn và đào tạo về gian lận và kiểm soát rủi ro cho MBBank, BIDV, SSI, TVSI, Vietinbank.
.
3. Tư vấn quy trình Ban kiểm soát và quản trị rủi ro, đào tạo về quản trị rủi ro cho cấp lãnh đạo và toàn
thể nhân viên Tràng Tiền Plaza.
.
4. Tư vấn và đào tạo Kế toán quản trị và Phương pháp quản trị chi phí hiện đại cho Vietinbank.
.
5. Tư vấn cho Ngân hàng Thế giới xây dựng hệ thống kiểm toán nội bộ tại Việt Nam với dự thảo
nghị định của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ.
.
6. Tư vấn xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ Tập đoàn Đầu tư Đèo Cả.
.
7. Tư vấn tăng cường năng lực Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư
do Ngân hàng thế giới tài trợ.

Gửi yêu cầu đào tạo

Các doanh nghiệp đã từng đào tạo