fbpx
Main photo

“Phương pháp phát hiện gian lận và Phân tích BCTC chuyên sâu” -Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VIETINBANK) 14/3/2019