Mr. Nguyễn Đức Nghĩa

Mr. Nguyễn Đức Nghĩa

MBA, FCCA, SIRM, CGA, CPA (Canada), CPA (Aust.), CPA (Vietnam) | Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán tại Topica

Mr. Nguyễn Đức Nghĩa

Thầy Nghĩa là một chuyên gia kiểm toán với gần 14 năm kinh nghiệm, anh đã được bổ nhiệm vị trí Audit Manager tại Deloitte Việt Nam và hiện là Giám đốc Khối Tài chính – Kế toán tại Topica.

Bên cạnh những kinh nghiệm chuyên sâu được rèn giũa qua nhiều môi trường làm việc với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, thầy Nghĩa còn là Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (EMBA) – Đại Học Troy (chương trình MBA được công nhận bởi ACBSP – USA); Kế toán viên được chứng nhận FCCA; và thành viên của Hiệp hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam.(CPA Việt Nam) và CPA Australia.

Với chuyên môn cao cùng kinh nghiệm kiểm toán cao cấp, thầy Nghĩa sẽ giảng dạy môn Assurance tại AFA Research & Education.