Lịch khai giảng.

Chuyên gia Kế toán - Certified Accounting Specialist (CAS)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Chưa có khóa học nào sắp khai giảng

Đọc hiểu và phân tích Báo cáo tài chính

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chínhCẬP NHẬT2.200.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết

ICAEW CFAB - ACA

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
ICAEW CFAB – Accounting4 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Management Infomation4 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Business Technology and Finance4 buổi Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Assurance4 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Law4 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Principles of Taxation4 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết

Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế - Certificate of Proficiency in Internal Audit (CPIA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Đăng ký thường
20 giờ ( Thời lượng học Zoom: 10 giờ, học qua bài giảng trực tuyến: 10 giờ)10.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN11/03/2024Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng sớm 5%
20 giờ ( Thời lượng học Zoom: 10 giờ, học qua bài giảng trực tuyến: 10 giờ)Liên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN11/03/2024Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng nhóm
20 giờ ( Thời lượng học Zoom: 10 giờ, học qua bài giảng trực tuyến: 10 giờ)Liên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN11/03/2024Xem chi tiết

Kiểm toán viên chuyên nghiệp - Professional Auditors (PA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Chưa có khóa học nào sắp khai giảng

Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư (MAI)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư (MAI)
Ưu đãi đóng sớm 5%
5 buổi học x 2,5 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN04/03/2024Xem chi tiết
Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư (MAI)
Ưu đãi đóng nhóm 10%
5 buổi học x 2,5 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN04/03/2024Xem chi tiết

Phân tích Tài chính và Kinh doanh toàn cầu - Certified Global Business Analyst (CGBA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
Đăng ký thường
20 giờ Zoom + Hướng dẫn dự án 3 tháng9.500.000 VNĐTRỰC TUYẾN04/12/2023Xem chi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
Đăng ký sớm
20 giờ Zoom + Hướng dẫn dự án 3 thángLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN04/12/2023Xem chi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
ƯU ĐÃI ĐÓNG NHÓM
20 giờ Zoom + Hướng dẫn dự án 3 thángLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN04/12/2023Xem chi tiết

Phát hiện gian lận Báo cáo tài chính - Behind the Numbers (BtN)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Ưu đãi đóng sớm
10 - 12 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpHỌC TRỰC TUYẾN QUA ZOOM01/04/2024Xem chi tiết
Phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Ưu đãi đóng nhóm
10 - 12 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpHỌC TRỰC TUYẾN QUA ZOOM01/04/2024Xem chi tiết

Quản trị và tài chính chiến lược - Certified Management Accountants (CMA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 15%
40 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN23/04/2024Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng nhóm 05%
40 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN23/04/2024Xem chi tiết

Wealth Intelligence - Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư (Cấp độ 1 – AFP)
Ưu đãi đóng sớm 5%
7,5 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN04/01/2024Xem chi tiết
Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư (Cấp độ 1 – AFP)
Ưu đãi đóng nhóm 10%
7,5 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN04/01/2024Xem chi tiết