Lịch khai giảng.

Behind the Numbers (BTN)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers)
Đăng ký thường
14 giờ - 16 giờ4.500.000 VNĐHà Nội26/03/2019Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers)
Đăng ký sớm
14 giờ - 16 giờ4.275.000 VNĐHà Nội26/03/2019Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers)
Đăng ký thường
14 giờ - 16 giờ4.500.000 VNĐHồ Chí Minh06/04/2019Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers)
Đăng ký sớm
14 giờ - 16 giờ4.275.000 VNĐHồ Chí Minh06/04/2019Xem chi tiết

Certified Accounting Specialist (CAS)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Chuyên gia Kế toán – CAS36h4.200.000 VNĐHà NộiChưa có lịchXem chi tiết

Certified Management Accountants (CMA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký thường
64 giờ22.000.000 VNĐHà Nội23/04/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký sớm
64 giờTặng 15%: 18.700.000 VNĐHà Nội23/04/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký nhóm
64 giờ20.900.000 VNĐ/ngườiHà Nội23/04/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký thường
64 giờ22.000.000 VNĐHồ Chí Minh12/07/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký sớm
64 giờTặng 15%: 18.700.000 VNĐHồ Chí Minh12/07/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký nhóm
64 giờ20.900.000 VNĐ/ngườiHồ Chí Minh12/07/2019Xem chi tiết

ICAEW ACA - CFAB

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Assurance & Business, Technology and Finance (CFAB)
Đăng ký thường
108 giờ13.600.000 VNĐHà Nội15/09/2019Xem chi tiết
Assurance & Business, Technology and Finance (CFAB)
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
108 giờTrị giá 50% học phíHà Nội15/09/2019Xem chi tiết
Principles of Taxation & Law (CFAB)
Đăng ký thường
108 giờ13.600.000 VNĐHà Nội28/06/2019Xem chi tiết
Principles of Taxation & Law (CFAB)
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
108 giờTrị giá 50% học phíHà Nội28/06/2019Xem chi tiết
Accounting & Management Infomation (CFAB)
Đăng ký thường
108 giờ13.600.000 VNĐHà Nội26/03/2019Xem chi tiết
Accounting & Management Infomation (CFAB)
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
108 giờTrị giá 50% học phíHà Nội26/03/2019Xem chi tiết
Accounting & Management Infomation (CFAB)
Đăng ký thường
108 giờ13.600.000 VNĐHồ Chí Minh08/04/2019Xem chi tiết
Accounting & Management Infomation (CFAB)
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
108 giờTrị giá 50% học phíHồ Chí Minh08/04/2019Xem chi tiết

Internal Audit (CPIA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
CPIA – Kiểm toán nội bộ
Đăng ký thường
60 giờ18.900.000 VNĐHà Nội10/06/2019Xem chi tiết
CPIA – Kiểm toán nội bộ
Học bổng CPIA
60 giờHọc bổng 100% học phíHà Nội10/06/2019Xem chi tiết

Professional Auditors (PA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)45 giờ7.500.000 VNĐHà NộiChưa có lịchXem chi tiết