Lịch khai giảng.

1. Phát hiện gian lận Báo cáo tài chính - Behind the Numbers (BtN)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký thường
14 giờ - 16 giờ4.800.000 VNĐHà Nội28/03/2020Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký sớm
14 giờ - 16 giờ4.500.000 VNĐHà Nội28/03/2020Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký thường
14-16 giờ4.800.000 VNĐHồ Chí Minh10/04/2020Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký sớm
14-16 giờ4.500.000 VNĐHồ Chí Minh10/04/2020Xem chi tiết

2. Quản trị và tài chính chiến lược - Certified Management Accountants (CMA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 15%
64 giờ18.700.000 VNĐ/ngườiHồ Chí Minh10/07/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 10%
64 giờ19.800.000 VNĐ/ngườiHồ Chí Minh10/07/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 05%
64 giờ20.900.000 VNĐ/ngườiHồ Chí Minh10/07/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 15%
64 giờ18.700.000 VNĐ/ngườiHà Nội12/05/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 10%
64 giờ19.800.000 VNĐ/ngườiHà Nội12/05/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 05%
64 giờ20.900.000 VNĐ/ngườiHà Nội12/05/2020Xem chi tiết

3. ICAEW CFAB - ACA

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
ICAEW CFAB – Accounting & Management Infomation
Đăng ký thường
108 giờ13.600.000 VNĐHà Nội23/03/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Accounting & Management Infomation
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
108 giờTrị giá 50% học phíHà Nội23/03/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Accounting & Management Infomation
Đăng ký thường
108 giờ13.600.000 VNĐHồ Chí Minh06/04/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Accounting & Management Infomation
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
108 giờTrị giá 50% học phíHồ Chí Minh06/04/2020Xem chi tiết

4. Kiểm toán nội bộ - Internal Audit (CPIA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng sớm 5%
30 giờ12.825.000 VNĐHà Nội15/06/2020Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng nhóm
30 giờƯu đãi đóng nhómHà Nội15/06/2020Xem chi tiết

5. Kiểm toán viên chuyên nghiệp - Professional Auditors (PA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
Đăng ký thường
45 giờ7.500.000 VNĐHà Nội01/09/2020Xem chi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
Đăng ký sớm
45 giờ7.125.000 VNĐHà Nội01/09/2020Xem chi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
Đăng ký nhóm
45 giờ7.125.000 VNĐ/học viênHà Nội01/09/2020Xem chi tiết

6. Chuyên gia Kế toán - Certified Accounting Specialist (CAS)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Chuyên gia Kế toán – CAS36h4.200.000 VNĐHà NộiChưa có lịchXem chi tiết