Mr. Lê Minh Tùng

Mr. Lê Minh Tùng

ACCA, VACPA | Manager of Assurance - EY Vietnam

Mr. Lê Minh Tùng

Anh Tùng hiện là Chủ nhiệm kiểm toán thuộc bộ phận Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Doanh nghiệp của Ernst & Young Việt Nam, Văn phòng Hà Nội.

Anh đã có 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như viễn thông, dược phẩm, bất động sản, xây
dựng, giáo dục, công nghệ, sản xuất, thực phẩm và công nghiệp.

Anh có kiến thức đầy đủ về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh
nghiệp viễn thông. Đã tham gia cung cấp các chương trình đào tạo, tập huấn về công tác tài chính kế toán cũng như áp dụng chuẩn
mực kế toán quốc tế và các dịch vụ tư vấn về hoàn thiện quy trình nghiệp vụ cho các Tập đoàn Viễn thông hàng đầu Việt Nam như VNPT và Viettel.

Tại AFA Research & Education, anh Lê Minh Tùng sẽ là giảng viên trực tiếp môn Management Infomation của chương trình ICAEW CFAB.