Mr. Hà Công Anh Bảo

Mr. Hà Công Anh Bảo

PhD, LL.M, LL.B, MBA, BBA | Vice Dean of Law Faculty, Foreign Trade University

Mr. Hà Công Anh Bảo

Với hơn 12 năm kinh nghiệm là giảng viên tại Trường Đại học Ngoại Thương, anh Hà Công Anh Bảo hiện tại đang là phó chủ nhiệm khoa Luật của trường. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương với tấm bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh, anh Bảo xuất sắc hoàn thành thêm nhiều học vị khác như Tiến sĩ, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ Luật,… và rất nhiều chương trình học, hội nghị quốc tế khác về Luật như: Hội nghị của Canada và trung tâm Estey về luật và kinh tế trong thương mại quốc tế,
Hội thảo tập huấn về THỦ TỤC TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP WTO tại Bộ tư pháp của bộ luật quốc tế Việt Nam và cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA) Dự án hỗ trợ cải cách pháp lý (LERAP)….

Hiện nay, anh Bảo đang là giảng viên của nhiều chương trình tại trường Đại học Ngoại thương như: kinh doanh quốc tế, giảng viên giới thiệu về luật, luật tài chính ngân hàng, … Ngoài ra anh còn là giảng viên khách mời của trường Đại học Hà Nội: Chương trình đại học và MBA (tiếng Anh) – Chương trình của Đại học Latcoat – Úc. Trường Đại học Kinh doanh Hà Nội (Đại học Quốc gia Việt Nam): Giảng viên khách mời về Pháp lý và Đạo đức trong Kinh doanh (Tiếng Anh), Giảng viên khách mời của Luật kinh doanh quốc tế (tiếng Anh).

Anh Bảo sẽ tham gia giảng dạy môn Luật (Law) – môn cơ sở cung cấp các nền tảng pháp lý để các học viên có thể vận dụng trong quá trình làm việc cũng như học các môn học tiếp theo của chương trình ACA.