fbpx
Main photo

Đào tạo xây dựng hệ thống và kỹ năng xử lý, phân tích, quản trị số liệu – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

“Chương trình đào tạo xây dựng hệ thống và kỹ năng xử lý, phân tích, quản trị số liệu” được AFA Research & Education xây dựng và đào tạo tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vào ngày 09/07/2019.

Tháng Chín 5, 2019 5:14 chiều