Wealth Intelligence - Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư

Chương trình có tên gọi là Wealth Intelligence, Cấp độ 1 (AFP): Lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản đầu tư. Chương trình Wealth Intelligence phục vụ cho các cá nhân có mong muốn xây dựng cho bản thân mục tiêu đạt tự do tài chính phù hợp và phương pháp để đạt được mục tiêu sớm nhất, và những ai muốn bắt đầu con đường trở thành cố vấn tài chính công chứng chuyên nghiệp. Người học sẽ tự xây dựng cho mình Hồ sơ rủi ro của bản thân, xác định được Mục tiêu tự do tài chính phù hợp với bản thân, xây dựng Kế hoạch tài chính cá nhân và quản lý việc thực thi kế hoạch, xây dựng Phương án phân bổ tài sản đầu tư và biết cách tái cơ cấu danh mục đầu tư khi cần thiết. Đặc biệt Wealth Intelligence sẽ có phần chia sẻ Nhận định và Phân tích biến động thị trường tài chính và Khuyến nghị đầu tư từ các Giám đốc quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam.
Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư (Cấp độ 1 – AFP)
Ưu đãi đóng sớm 5%
7,5 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN04/01/2024Xem chi tiết
Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư (Cấp độ 1 – AFP)
Ưu đãi đóng nhóm 10%
7,5 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN04/01/2024Xem chi tiết