Nền tảng kinh tế & tài chính – Foundation of Economics & Finance (FEF)

Nền tảng Kinh tế & Tài chính – Foundation of Economics & Finance (FEF) cung cấp toàn diện cho học viên những nguyên tắc tài chính quan trọng để xác định mục tiêu công việc, sống trách nhiệm hơn với tình hình tài chính của gia đình ở hiên tại và vấn đề tài chính cá nhân trong tương lai.
Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Nền tảng Kinh tế & Tài chính (FEF)
Ưu đãi đóng sớm 10%
4 buổi học x 2,5 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN24/04/2023Xem chi tiết
Nền tảng Kinh tế & Tài chính (FEF)
Ưu đãi đóng nhóm 10%
4 buổi học x 2,5 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN24/04/2023Xem chi tiết