Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA

 • Đăng ký thường

  Certificate of Proficiency in Internal Audit: 9.800.000 VNĐ

  9.800.000 VNĐ

  ĐĂNG KÝ

 • Ưu đãi đóng sớm 5%

  Ưu đãi 5% học phí trước ngày 30/10/2021

  9.310.000 VNĐ

  ĐĂNG KÝ

 • Ưu đãi đóng nhóm

  Ưu đãi thêm 10% cho nhóm đăng kí từ 3 người trở lên!

  8.820.000 VNĐ

  ĐĂNG KÝ

CPIA – Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế

Kiểm toán nội bộ đang và sẽ là nghề nghiệp được trả lương cao nhất tại Việt Nam, với mức lương lên đến hơn 1.000USD cho một kiểm toán viên nội bộ với chỉ 3 năm kinh nghiệm.

Từ 1/4/2021, theo quy định của Nghị định 05, Các tập đoàn kinh tế, các công ty niêm yết lớn, các tổ chức ngân hàng và bảo hiểm, các tập đoàn đa quốc gia sẽ bắt buộc phải tổ chức bộ máy Kiểm toán nội bộ với trọng tâm nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý rủi ro tổng thể trước khi rủi ro có thể phát tán ra bên ngoài, coi kiểm toán nội bộ là một chuyên gia tư vấn nội bộ trong mọi hoạt động quản lý và kinh doanh.

Các doanh nghiệp niêm yết, các tập đoàn, các tổng công ty đã bắt đầu thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ nhưng chưa thực sự hiểu đúng bản chất kiểm toán nội bộ là gì? vị trí và vai trò của kiểm toán nội bộ?

Luật Doanh nghiệp 2020 đã lần đầu tiên quy định cụ thể về Uỷ ban Kiểm toán (Điều 161) trực thuộc Hội đồng quản trị. Theo các chuyên gia quốc tế, hoạt động kiểm toán nội bộ phải được đặt trong nền tảng Quản trị công ty (Corporate Governance) và Khung quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ (Risk Management Framework and Internal Control Framework) theo chuẩn mực do COSO ban hành.

Chuyên gia của AFA Research & Education, anh Long Phan, đã là chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính để xây dựng Nghị định 05/2019 và các thông tư hướng dẫn bao gồm Thông tư 66, Thông tư 67 năm 2020 hướng dẫn thiết lập quy chế mẫu vềKTNB, Thông tư 08 năm 2021 ban hành bộ Chuẩn mực KTNB Việt Nam. Anh Long đồng thời là Giảng viên chính của Chương trình đào tạo Kiểm toán nội bộ Chuẩn quốc tế (CPIA).

Clip: Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế (CPIA): Nâng cao năng lực quản trị trên thị trường chứng khoán

Trong bối cảnh đó, AFA Research & Education tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu “Kiểm toán nội bộ Chuẩn quốc tế – CPIA”. Chương trình thuộc Viện Kế toán Quản trị Công chức Úc (CMA Australia) và được cấp chứng chỉ “CPIA – Certificate of Proficiency in Internal Audit”. Chương trình Kiểm toán nội bộ Chuẩn quốc tế – CPIA hướng tới chuẩn hoá kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm nhiều năm tư vấn và thực hiện kiểm toán nội bộ của các chuyên gia, với chương trình khung theo chuẩn mực quốc tế (IPPF) do Viện Kiểm toán nội bộ Quốc tế (IIA) ban hành.

AFA Research & Education đã mua bản quyền Bộ phim đào tạo nổi tiếng “False Assurance” (Kiểm toán sai phạm) do Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) sản xuất tích hợp vào chương trình đào tạo Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế (CPIA). Bộ phim được phụ đề tiếng Việt.

GIỚI THIỆU BỘ PHIM “FALSE ASSURANCE”

D-Merton, một công ty về công nghệ với hiệu quả hoạt động rất cao. Sản phẩm chủ đạo của D-Merton là một giải pháp có tên gọi là S1 với nền tảng là công nghệ radar tiên tiến. Phiên bản đầu tiên rất thành công là S1A đã phá vỡ mọi kỷ lục. Các phiên bản tiếp theo là S1B và S1C cũng rất thành công. Sản phẩm dự kiến tiếp theo là S1D, dự kiến sẽ là một sản phẩm hoàn toàn mới, thay đổi ngành. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra không như dự kiến của D-Merton.
Bộ phim mô phỏng các cuộc gặp gỡ giữa các bên liên quan gồm Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Rủi ro, các thành viên ban điều hành (CEO, CFO, Giám đốc bán hàng, Giám đốc CNTT, Pháp chế) và Kiểm toán độc lập để trao đổi về các khía cạnh khác nhau của hoạt động của D-Merton. Các tình huống đưa ra trong bộ phim phản ánh nhiều khía cạnh thực tế khác nhau trong các hoạt động đảm bảo của D-Merton với sự tham gia của tất cả các bên liên quan. Bộ phim được xây dựng và đạo diễn bởi Duncan Wigget, Giám đốc các hoạt động chuyên nghiệp của ICAEW (Viện Kế toán viên Công chứng Anh và xứ Wales).

Bộ phim đúc kết các vấn đề thường xuyên gặp phải liên quan đến các vấn đề quản trị công ty, báo cáo tài chính, quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ và cả kiểm toán độc lập trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thông qua sự dẫn dắt bởi nhân vật Alex Frayn (Giám đốc Tài chính của D-Merton), một nhân vật có cái nhìn toàn diện và xuyên suốt các hoạt động của D-Merton.

Địa điểm
Khai giảng
LớpCPHN620
Thời gian18:30 - 21:00 Thứ Tư
Thời lượng20 giờ ( Thời lượng học Zoom: 10 giờ, học qua bài giảng trực tuyến: 10 giờ)
Học phí9.800.000 VNĐ
Gói học phí

9.800.000 VNĐ

Đăng Ký Khóa Học
 • Nội dung chính

  Nội dung đào tạo “Kiểm toán nội bộ Chuẩn quốc tế – CPIA” (Online Training)

  MODULE 1: QUẢN TRỊ CÔNG TY, RỦI RO, KIỂM SOÁT VÀ NỀN TẢNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ

  Phần 1: Tổng quan về KTNB

  • Case studies: CAN và SME
  • Khái niệm về KTNB
  • Môi trường KTNB tại Việt Nam
  • Vai trò nhiệm vụ KTNB
  • Đạo đức và năng lực KTNB
  • Chuẩn mực quốc tế về KTNB
  • Nghị định 05 và dự thảo 5 thông tư hướng dẫn

  Phần 2: Quản trị công ty (CG)

  • Quản trị công ty (Corporate governance): Khái niệm cơ bản
  • Các mô hình quản trị và cấu trúc công ty
  • Cấu trúc HĐQT
  • Uỷ ban Kiểm toán và Ban kiểm soát
  • Điều lệ BKS, UBKT, Điều lệ KTNB
  • Case studies:

  – Chứng khoán SME (Việt Nam)
  – NHP – Giao dịch nội gián
  – Dầu thực vật Tường An (Việt Nam)
  – CII, HSG – Giao dịch nội gián

  Phần 3: Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ COSO cho mục đích của KTNB

  • Tổng quan về Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp COSO (ERM)
  • Rủi ro kinh doanh và phân loại rủi ro kinh doanh
  • Case studies: Xây dựng Bản đồ nhiệt rủi ro
  • Case studies: Nhận diện rủi ro
  • Hệ thống KSNB theo COSO 2017
  • Môi trường kiểm soát
  • Hoạt động kiểm soát
  • Hoạt động giám sát thường xuyên, định kỳ trong doanh nghiệp
  • Đánh giá rủi ro gian lận

  MODULE 2: BỘ PHM ĐÀO TẠO – FALSE ASSURANCE: CÔNG TY D-MERTON

  Phần 1: Cấu trúc quản trị công ty và rủi ro
  Phần 2: Uỷ ban Kiểm toán và kiểm toán nội bộ
  Phần 3: Rủi ro, gian lận và các giao dịch mờ ám
  Phần 4: Cải thiện hệ thống hướng tới quản trị tốt hơn

  MODULE 3: THỰC HÀNH KỸ THUẬT KIỂM TOÁN NỘI BỘ – ỨNG DỤNG BỘ PHIM FALSE ASSURANCE

  Phần 1: Chiến lược và kế hoạch kiểm toán

  • Kỹ thuật phỏng vấn, quan sát và walkthrough
  • Xây dựng chiến lược và kế hoạch kiểm toán năm
  • Case study: Xây dựng kế hoạch kiểm toán năm cho D-Merton trong bộ phim False Assurance

  Phần 2: Chương trình và thủ tục kiểm toán

  • Thực hành: Xây dựng Tài liệu lập kế hoạch và Chương trình kiểm toán
  • Case study: Quy trình bán hàng và quản lý khách hàng D-Merton
  • Case study: Quy trình mua hàng và quản lý nhà cung cấp D-Merton
  • Case study: Quy trình dự án đầu tư và mua sắm tài sản D-Merton

  Phần 3: Lập báo cáo kiểm toán

  • Kỹ thuật viết báo cáo kiểm toán
  • Thực hành viết báo cáo kiểm toán
  • Case study: Viết báo cáo KTNB D-Merton

  Phần 4: KTNB theo chuyên đề

  • Có thể mời chuyên gia trong ngành đến chia sẻ
   – Chủ đề 1: KTNB và phòng chống gian lận
   Case study: Gian lận BCTC trên thị trường
   – Chủ đề 2: Kỹ thuật Phân tích dữ liệu, kiểm soát hiệu quả chu trình kinh doanh
   Case study: Phân tích dữ liệu lớn chi phí kinh doanh

  Phần 4 là chương trình đặc biệt, trong đó, chuyên gia được mời là các trưởng kiểm toán nội bộ/giám đốc kiểm toán nội bộ từ các ngân hàng, tập đoàn lớn đến chia sẻ kinh nghiệm thực tế và công việc kiểm toán nội bộ hàng ngày.

  Cấu trúc đào tạo CPIA Online

  1. Học qua lớp học Zoom trực tuyến (Cách download và sử dụng phần mềm Zoom: https://bit.ly/2BfMdBT)
  • Lịch học lớp Zoom trực tuyến sẽ được cập nhật 1 tuần/buổi
  • Thời gian học: 04 buổi học Zoom trực tuyến
  • Các buổi học Zoom sẽ được ghi lại (record) và học viên được xem lại trên hệ thống AFA Online. Tài khoản của học viên trên AFA Online sẽ có hiệu lực trong vòng 01 năm.
  2. Học qua Video đào tạo: Học viên được tạo tài khoản trên trang AFA Online (Hệ thống đào tạo trực tuyến của AFA – LMS “Learning Management System”) và học không giới hạn trong vòng 1 năm các video bài giảng của chương trình
  3. Học bằng các bài test, case study, và bộ phim False Assurance post lên AFA Online (Hệ thống đào tạo trực tuyến của AFA – LMS “Learning Management System”)
  (*) Lưu ý:
  • Trong quá trình học trực tuyến học viên sẽ được tương tác trực tiếp với giảng viên qua lớp học Zoom, đặt câu hỏi tại các video đào tạo, được hỗ trợ trong suốt quá trình học tập.
  • AFA quy định thời gian để làm bài test lấy chứng chỉ CPIA là 1 năm kể từ thời điểm tham gia chương trình đào tạo (Cấp tài khoản khóa học/tham dự đủ số giờ học).
  • Tài khoản học viên được duy trì lượng truy cập không giới hạn trong vòng 1 năm (AFA sẽ cập nhật các thông tin và nội dung đào tạo mới trực tuyến). Sau 1 năm tài khoản sẽ hết hạn.
 • Điểm nhấn chương trình

  Kiểm toán nội bộ Chuẩn quốc tế – CPIA là chương trình đầu tiên và duy nhất đảm bảo tính thực hành cao theo các chuẩn mực quốc tế về Kiểm toán nội bộ.

  Chương trình gồm 3 module, theo khung kiểm toán nội bộ quốc tế, kết hợp với những phần chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia kiểm toán nội bộ trong các ngành khác nhau, Chương trình được xây dựng với các case study thực tiễn cho từng buổi học để học viên có thể bắt nhịp ngay lập tức vào nghề kiểm toán nội bộ.

  Phương thức thi và nhận chứng chỉ CPIA:
  Sau khi hoàn thành chương trình học, AFA sẽ tổ chức kì thi cho các hoc viên tham dự. Nếu học viên thi pass sẽ được cấp chứng chỉ “CPIA – Certificate of Proficiency in Internal Audit”.
  -> Để được tham dự kì thi và nhận chứng chỉ “CPIA – Certificate of Proficiency in Internal Audit”, học viên sẽ đóng phí nhận chứng chỉ là 55 AUD tương đương 1.000.000 VNĐ.
  -> Chứng chỉ được cấp bởi Viện Kế toán quản trị công chứng Úc (CMA Australia).

  Bài thi CPIA: Học viên sẽ thi 1 bài thi gồm 30 – 50 câu trắc nghiệm, nội dung thi sẽ là kiến thức đã được đào tạo trong quá trình học. Anh, chị học viên sẽ có bộ đề ôn tập trước khi thi. Học viên sẽ sử dụng tài khoản để làm bài test trên hệ thống AFA online (Thời gian làm bài Test và nhận chứng chỉ tối đa 1 năm kể từ ngày mở tài khoản).

 • Ai nên tham dự

  • Thành viên ban kiểm soát
  • Thành viên Phòng kiểm toán nội bộ/kiểm soát nội bộ cần chuẩn hoá chuyên môn, nghiệp vụ
  • Các kiểm toán viên độc lập muốn hành nghề kiểm toán nội bộ hoặc tư vấn trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ
  • Nhân viên tư vấn trong dịch vụ rủi ro và kiểm toán nội bộ (ERS)
  • Thành viên bộ phận quản trị rủi ro hoạt động (Operational risk)
  • Thành viên bộ phận phòng chống gian lận và pháp lý (Legal & Compliance)
  • Kế toán/chuyên viên ngân hàng/sinh viên tốt nghiệp muốn hành nghề trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ
  • Giảng viên đại học muốn giảng dạy kiểm toán nội bộ
 • Giảng viên

  Mr. Phan Lê Thành Long

  MBUS(Acc), CPA, CMA (Aust.)

  Hoàn thành chương trình Thạc sỹ tại Đại học Monash (Úc), với 20 năm kinh nghiệm tại các quỹ đầu tư, hãng kiểm toán và tư vấn lớn, anh Long được là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư, tài chính, quản trị kinh doanh và kiểm toán tại Việt Nam. Anh […]

  ...
  Chi tiết

 • Lịch học

  Lịch học: Đào tạo liên tục vào thứ Tư hàng tuần

  (*) Lịch học các lớp tiếp theo sẽ được cập nhật sau.

  Chính sách bảo lưu: Học viên sẽ chỉ được quyền bảo lưu sang các chương trình tiếp theo khi báo trước 5 ngày so với ngày khai giảng cho AFA. Học viên được bảo lưu 1 lần duy nhất và được bố trí tham gia các chương trình tiếp theo tuỳ thuộc vào số chỗ trống và thống nhất với học viên.

 • Câu hỏi thường gặp

  • Đang cập nhật nội dung.

Cảm nhận của học viên

“Tôi đã tham gia học nhiều chương trình quản trị tài chính quốc tế, nhưng chương trình CMA Australia là chương trình mang lại cho tôi nhiều kiến thức thực tiễn nhất để phục vụ công việc hàng ngày tại Vietcombank. Lớp học được thực hành các công cụ quản trị tài chính hiện đại thông qua các bài tập tình huống rất thực tế.”

Chị Lê Thị Huyền Diệu

Finance Director, Finance and Accounting Policy Department, Vietcombank

“Nội dung và phương pháp học của chương trình CMA Australia đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc quản trị và quản trị tài chính của tập đoàn. Các phương pháp quản trị hiện đại đã giúp tôi xây dựng được các hệ thống thông tin quản trị hỗ trợ lãnh đạo tập đoàn ra các quyết định quan trọng về đầu tư, quản trị và tối ưu chi phí, phân tích kinh doanh đa chiều, và các phương pháp phân tích dữ liệu lớn phục vụ công tác quản trị của Tập đoàn. Tôi đã học được cách thức xây dựng một hệ thống quản trị chi phí theo hoạt động để có thể áp dụng cho tập đoàn Viettel”

Chị Nguyễn Thị Sơn Bình

Trưởng Ban Kế toán quản trị Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông quân đội Viettel

“Một năm tài chính đã qua và điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất trong năm là đã được tham gia và hoàn thành khóa học CMA Australia do Trung tâm AFA tổ chức và thày Long trực tiếp giảng. Nội dung các chuyên đề vô cùng bổ ích cho công việc của tôi. Qua sự giảng dạy rất nhiệt tình, tận tâm và dễ hiểu của thày Long, tôi đã được tiếp cận với những kiến thức, lý thuyết rất mới mẻ của thế giới hiện đại về quản trị chiến lược và quản trị tài chính, điều mà tôi nghĩ những nhà quản lý doanh nghiệp ngày nay rất cần. Tôi đã kịp chia sẻ những suy nghĩ của tôi về chương trình và đã có ít nhất 02 lãnh đạo AASC sẵn sang tham gia khi AFA chiêu sinh khóa mới. Với bản thân tôi, việc trở thành một thành viên của CMA Australia sẽ mở cho tôi rất nhiều cơ hội để có được những kiến thức sâu, rộng và cao hơn nữa để phục vụ công việc."

Chị Lê Thị Kim Oanh

Thành viên HĐTV Hãng kiểm toán AASC

“Tôi đã tham gia học nhiều chương trình quản trị tài chính quốc tế, nhưng chương trình CMA Australia là chương trình mang lại cho tôi nhiều kiến thức thực tiễn nhất để phục vụ công việc hàng ngày tại Vietcombank. Lớp học được thực hành các công cụ quản trị tài chính hiện đại thông qua các bài tập tình huống rất thực tế.”

Chị Lê Thị Huyền Diệu

Finance Director, Finance and Accounting Policy Department, Vietcombank

“Nội dung và phương pháp học của chương trình CMA Australia đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc quản trị và quản trị tài chính của tập đoàn. Các phương pháp quản trị hiện đại đã giúp tôi xây dựng được các hệ thống thông tin quản trị hỗ trợ lãnh đạo tập đoàn ra các quyết định quan trọng về đầu tư, quản trị và tối ưu chi phí, phân tích kinh doanh đa chiều, và các phương pháp phân tích dữ liệu lớn phục vụ công tác quản trị của Tập đoàn. Tôi đã học được cách thức xây dựng một hệ thống quản trị chi phí theo hoạt động để có thể áp dụng cho tập đoàn Viettel”

Chị Nguyễn Thị Sơn Bình

Trưởng Ban Kế toán quản trị Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông quân đội Viettel

“Một năm tài chính đã qua và điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất trong năm là đã được tham gia và hoàn thành khóa học CMA Australia do Trung tâm AFA tổ chức và thày Long trực tiếp giảng. Nội dung các chuyên đề vô cùng bổ ích cho công việc của tôi. Qua sự giảng dạy rất nhiệt tình, tận tâm và dễ hiểu của thày Long, tôi đã được tiếp cận với những kiến thức, lý thuyết rất mới mẻ của thế giới hiện đại về quản trị chiến lược và quản trị tài chính, điều mà tôi nghĩ những nhà quản lý doanh nghiệp ngày nay rất cần. Tôi đã kịp chia sẻ những suy nghĩ của tôi về chương trình và đã có ít nhất 02 lãnh đạo AASC sẵn sang tham gia khi AFA chiêu sinh khóa mới. Với bản thân tôi, việc trở thành một thành viên của CMA Australia sẽ mở cho tôi rất nhiều cơ hội để có được những kiến thức sâu, rộng và cao hơn nữa để phục vụ công việc."

Chị Lê Thị Kim Oanh

Thành viên HĐTV Hãng kiểm toán AASC