AFA – Khai giảng ICAEW ACA: Audit and Assurance (Professional Level)

1. Phát hiện gian lận Báo cáo tài chính - Behind the Numbers (BtN)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký thường
14 giờ - 16 giờ4.800.000 VNĐHà Nội01/08/2020Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký sớm
14 giờ - 16 giờ4.500.000 VNĐHà Nội01/08/2020Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký thường
14-16 giờ4.800.000 VNĐHồ Chí Minh04/09/2020Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký sớm
14-16 giờ4.500.000 VNĐHồ Chí Minh04/09/2020Xem chi tiết

2. Quản trị và tài chính chiến lược - Certified Management Accountants (CMA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 15%
64 giờ18.700.000 VNĐ/ngườiHà Nội13/06/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 10%
64 giờ19.800.000 VNĐ/ngườiHà Nội13/06/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 05%
64 giờ20.900.000 VNĐ/ngườiHà Nội13/06/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 15%
64 giờ18.700.000 VNĐ/ngườiHồ Chí Minh21/08/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 10%
64 giờ19.800.000 VNĐ/ngườiHồ Chí Minh21/08/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 05%
64 giờ20.900.000 VNĐ/ngườiHồ Chí Minh21/08/2020Xem chi tiết

3. Phân tích Tài chính và Kinh doanh toàn cầu - Certified Global Business Analyst (CGBA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
Đăng ký thường
27 - 30 giờ9.500.000 VNĐHà Nội04/08/2020Xem chi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
Đăng ký sớm
27 - 30 giờ9.000.000 VNĐHà Nội04/08/2020Xem chi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
ƯU ĐÃI ĐÓNG NHÓM
27 - 30 giờƯu đãi đóng nhómHà Nội04/08/2020Xem chi tiết

4. ICAEW CFAB - ACA

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
ICAEW CFAB – Accounting & Management Infomation
Đăng ký thường
102 giờ10.000.000 VNĐHà Nội29/06/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Accounting & Management Infomation
Đăng kí sớm
102 giờTặng 100% tài khoản học viên truy cập tài liệu học + luyện thi CFAB miễn phíHà Nội29/06/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Accounting & Management Infomation
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
102 giờTrị giá 40% học phíHà Nội29/06/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Accounting & Management Infomation
Đăng ký thường
102 giờ10.000.000 VNĐHồ Chí Minh29/06/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Accounting & Management Infomation
Đăng kí sớm
102 giờTặng 100% tài khoản học viên truy cập tài liệu học + luyện thi CFAB miễn phíHồ Chí Minh29/06/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Accounting & Management Infomation
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
102 giờTrị giá 40% học phíHồ Chí Minh29/06/2020Xem chi tiết

5. Kiểm toán nội bộ - Internal Audit (CPIA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Đăng ký thường
30 giờ13.500.000 VNĐHà Nội14/07/2020Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng sớm 5%
30 giờ12.825.000 VNĐHà Nội14/07/2020Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng nhóm
30 giờƯu đãi đóng nhómHà Nội14/07/2020Xem chi tiết

6. Kiểm toán viên chuyên nghiệp - Professional Auditors (PA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
Đăng ký thường
45 giờ7.500.000 VNĐHà Nội01/09/2020Xem chi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
Đăng ký sớm
45 giờ7.125.000 VNĐHà Nội01/09/2020Xem chi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
Đăng ký nhóm
45 giờ7.125.000 VNĐ/học viênHà Nội01/09/2020Xem chi tiết

7. Chuyên gia Kế toán - Certified Accounting Specialist (CAS)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Chuyên gia Kế toán – CAS36h4.200.000 VNĐHà NộiChưa có lịchXem chi tiết