AFA Hồ Chí Minh: Chương trình CMA Australia

1. Phát hiện gian lận Báo cáo tài chính - Behind the Numbers (BtN)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký thường
14 giờ - 16 giờ5.000.000 VNĐHà Nội12/11/2021Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký sớm
14 giờ - 16 giờ4.700.000 VNĐHà Nội12/11/2021Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký thường
14 giờ - 16 giờ5.000.000 VNĐHồ Chí Minh03/12/2021Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký sớm
14 giờ - 16 giờ4.700.000 VNĐHồ Chí Minh03/12/2021Xem chi tiết

2. Quản trị và tài chính chiến lược - Certified Management Accountants (CMA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 15%
37 giờ17.000.000 VNĐ/ngườiTRỰC TUYẾN02/11/2021Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 10%
37 giờ18.000.000 VNĐ/ngườiTRỰC TUYẾN02/11/2021Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng nhóm 05%
37 giờ19.000.000 VNĐ/ngườiTRỰC TUYẾN02/11/2021Xem chi tiết

3. Phân tích Tài chính và Kinh doanh toàn cầu - Certified Global Business Analyst (CGBA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
Đăng ký thường
27 - 30 giờ9.500.000 VNĐTRỰC TUYẾN20/12/2021Xem chi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
Đăng ký sớm
27 - 30 giờ9.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN20/12/2021Xem chi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
ƯU ĐÃI ĐÓNG NHÓM
27 - 30 giờ9.025.000 VNĐTRỰC TUYẾN20/12/2021Xem chi tiết

4. Wealth Intelligence - Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư (Cấp độ 1 – AFP)
Ưu đãi đóng sớm 5%
8 giờ7.125.000 VNĐTRỰC TUYẾN20/11/2021Xem chi tiết
Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư (Cấp độ 1 – AFP)
Ưu đãi đóng nhóm 10%
8 giờ6.750.000 VNĐTRỰC TUYẾN20/11/2021Xem chi tiết

5. Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế - Certificate of Proficiency in Internal Audit (CPIA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Đăng ký thường
20 giờ ( Thời lượng học Zoom: 10 giờ, học qua bài giảng trực tuyến: 10 giờ)9.800.000 VNĐTRỰC TUYẾN17/11/2021Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng sớm 5%
20 giờ ( Thời lượng học Zoom: 10 giờ, học qua bài giảng trực tuyến: 10 giờ)9.310.000 VNĐTRỰC TUYẾN17/11/2021Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng nhóm
20 giờ ( Thời lượng học Zoom: 10 giờ, học qua bài giảng trực tuyến: 10 giờ)8.820.000 VNĐTRỰC TUYẾN17/11/2021Xem chi tiết

6. ICAEW CFAB - ACA

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
ICAEW CFAB – Accounting
Đăng ký thường
8 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐToàn Quốc01/03/2022Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Accounting
Đăng kí sớm
8 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chươngTặng 100% tài khoản học viên truy cập tài liệu học + luyện thi CFAB miễn phíToàn Quốc01/03/2022Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Accounting
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
8 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chương3.250.000 VNĐToàn Quốc01/03/2022Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Management Infomation
Đăng ký thường
8 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN27/04/2022Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Management Infomation
Đăng kí sớm
8 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chương3.250.000 VNĐTRỰC TUYẾN27/04/2022Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Management Infomation
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
8 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chươngTrị giá 35% học bổngTRỰC TUYẾN27/04/2022Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Business Technology and Finance
Đăng ký thường
9 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN20/12/2021Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Business Technology and Finance
Đăng kí sớm
9 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chương3.250.000 VNĐTRỰC TUYẾN20/12/2021Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Business Technology and Finance
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
9 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chươngTrị giá 35% học phíTRỰC TUYẾN20/12/2021Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Assurance
Đăng ký thường
9 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN16/11/2021Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Assurance
Đăng kí sớm
9 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chương3.250.000 VNĐTRỰC TUYẾN16/11/2021Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Assurance
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
9 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chươngTrị giá 35% học phíTRỰC TUYẾN16/11/2021Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Law
Đăng ký thường
8 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN07/06/2022Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Law
Đăng kí sớm
8 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chương3.250.000 VNĐTRỰC TUYẾN07/06/2022Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Law
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
8 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chươngTrị giá 35% học phíTRỰC TUYẾN07/06/2022Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Principles of Taxation
Đăng ký thường
8 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN08/07/2022Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Principles of Taxation
Đăng kí sớm
8 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chương3.250.000 VNĐTRỰC TUYẾN08/07/2022Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Principles of Taxation
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
8 buổi học Zoom + Clip bài giảng từng chươngTrị giá 35% học phíTRỰC TUYẾN08/07/2022Xem chi tiết

7. Kiểm toán viên chuyên nghiệp - Professional Auditors (PA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
Đăng ký thường
30 giờ7.500.000 VNĐToàn quốc16/03/2022Xem chi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
Đăng ký sớm
30 giờ6.750.000 VNĐ/học viênToàn quốc16/03/2022Xem chi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
Đăng ký nhóm
30 giờ6.750.000 VNĐ/học viênToàn quốc16/03/2022Xem chi tiết

8. Chuyên gia Kế toán - Certified Accounting Specialist (CAS)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Chuyên gia Kế toán – CAS36h4.200.000 VNĐHà NộiChưa có lịchXem chi tiết