AFA Hà Nội: Chương trình CMA Australia – “Trở thành giám đốc tài chính chiến lược”

Behind the Numbers (BTN)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers)
Đăng ký thường
14 giờ - 16 giờ4.500.000 VNĐHà Nội26/03/2019Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers)
Đăng ký sớm
14 giờ - 16 giờ4.275.000 VNĐHà Nội26/03/2019Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers)
Đăng ký thường
14 giờ - 16 giờ4.500.000 VNĐHồ Chí Minh06/04/2019Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers)
Đăng ký sớm
14 giờ - 16 giờ4.275.000 VNĐHồ Chí Minh06/04/2019Xem chi tiết

Certified Accounting Specialist (CAS)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Chuyên gia Kế toán – CAS36h4.200.000 VNĐHà NộiChưa có lịchXem chi tiết

Certified Management Accountants (CMA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký thường
64 giờ22.000.000 VNĐHà Nội23/04/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký sớm
64 giờTặng 15%: 18.700.000 VNĐHà Nội23/04/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký nhóm
64 giờ20.900.000 VNĐ/ngườiHà Nội23/04/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký thường
64 giờ22.000.000 VNĐHồ Chí Minh12/07/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký sớm
64 giờTặng 15%: 18.700.000 VNĐHồ Chí Minh12/07/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký nhóm
64 giờ20.900.000 VNĐ/ngườiHồ Chí Minh12/07/2019Xem chi tiết

ICAEW ACA - CFAB

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Assurance & Business, Technology and Finance (CFAB)
Đăng ký thường
108 giờ13.600.000 VNĐHà Nội15/09/2019Xem chi tiết
Assurance & Business, Technology and Finance (CFAB)
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
108 giờTrị giá 50% học phíHà Nội15/09/2019Xem chi tiết
Principles of Taxation & Law (CFAB)
Đăng ký thường
108 giờ13.600.000 VNĐHà Nội28/06/2019Xem chi tiết
Principles of Taxation & Law (CFAB)
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
108 giờTrị giá 50% học phíHà Nội28/06/2019Xem chi tiết
Accounting & Management Infomation (CFAB)
Đăng ký thường
108 giờ13.600.000 VNĐHà Nội26/03/2019Xem chi tiết
Accounting & Management Infomation (CFAB)
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
108 giờTrị giá 50% học phíHà Nội26/03/2019Xem chi tiết
Accounting & Management Infomation (CFAB)
Đăng ký thường
108 giờ13.600.000 VNĐHồ Chí Minh08/04/2019Xem chi tiết
Accounting & Management Infomation (CFAB)
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
108 giờTrị giá 50% học phíHồ Chí Minh08/04/2019Xem chi tiết

Internal Audit (CPIA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
CPIA – Kiểm toán nội bộ
Đăng ký thường
60 giờ18.900.000 VNĐHà Nội10/06/2019Xem chi tiết
CPIA – Kiểm toán nội bộ
Học bổng CPIA
60 giờHọc bổng 100% học phíHà Nội10/06/2019Xem chi tiết

Professional Auditors (PA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)45 giờ7.500.000 VNĐHà NộiChưa có lịchXem chi tiết