AFA Hà Nội: Chương trình CMA Australia – “Trở thành giám đốc tài chính chiến lược”

1. Phát hiện gian lận Báo cáo tài chính - Behind the Numbers (BtN)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký thường
14 giờ - 16 giờ4.800.000 VNĐHà Nội17/11/2020Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký sớm
14 giờ - 16 giờ4.500.000 VNĐHà Nội17/11/2020Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký thường
14-16 giờ4.800.000 VNĐHồ Chí Minh18/12/2020Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Đăng ký sớm
14-16 giờ4.500.000 VNĐHồ Chí Minh18/12/2020Xem chi tiết

2. Quản trị và tài chính chiến lược - Certified Management Accountants (CMA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 15%
64 giờ18.700.000 VNĐ/ngườiHà Nội23/11/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 10%
64 giờ19.800.000 VNĐ/ngườiHà Nội23/11/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng nhóm 05%
64 giờ20.900.000 VNĐ/ngườiHà Nội23/11/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 15%
64 giờ18.700.000 VNĐ/ngườiHồ Chí Minh21/08/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 10%
64 giờ19.800.000 VNĐ/ngườiHồ Chí Minh21/08/2020Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng nhóm 05%
64 giờ20.900.000 VNĐ/ngườiHồ Chí Minh21/08/2020Xem chi tiết

3. Phân tích Tài chính và Kinh doanh toàn cầu - Certified Global Business Analyst (CGBA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
Đăng ký thường
27 - 30 giờ9.500.000 VNĐToàn quốc21/12/2020Xem chi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
Đăng ký sớm
27 - 30 giờ9.000.000 VNĐToàn quốc21/12/2020Xem chi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
ƯU ĐÃI ĐÓNG NHÓM
27 - 30 giờ8.525.000 VNĐToàn quốc21/12/2020Xem chi tiết

4. ICAEW CFAB - ACA

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
ICAEW CFAB – Business Technology and Finance
Đăng ký thường
51 giờ5.000.000 VNĐToàn quốc04/12/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Business Technology and Finance
Đăng kí sớm
51 giờTặng 100% tài khoản học viên truy cập tài liệu học + luyện thi CFAB miễn phíToàn quốc04/12/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Business Technology and Finance
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
51 giờTrị giá 40% học phíToàn quốc04/12/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Assurance
Đăng ký thường
51 giờ5.00.000 VNĐToàn quốc02/12/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Assurance
Đăng kí sớm
51 giờTặng 100% tài khoản học viên truy cập tài liệu học + luyện thi CFAB miễn phíToàn quốc02/12/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Assurance
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
51 giờTrị giá 40% học phíToàn quốc02/12/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Law
Đăng ký thường
51 giờ5.000.000 VNĐToàn quốc07/10/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Law
Đăng kí sớm
51 giờTặng 100% tài khoản học viên truy cập tài liệu học + luyện thi CFAB miễn phíToàn quốc07/10/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Law
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
51 giờ3.000.000 VNĐToàn quốc07/10/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Principles of Taxation
Đăng ký thường
51 giờ5.000.000 VNĐToàn quốc16/10/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Principles of Taxation
Đăng kí sớm
51 giờTặng 100% tài khoản học viên truy cập tài liệu học + luyện thi CFAB miễn phíToàn quốc16/10/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Principles of Taxation
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
51 giờ3.000.000 VNĐToàn quốc16/10/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Accounting & Management Infomation
Đăng ký thường
51 giờ +51 giờ10.000.000 VNĐToàn Quốc06/07/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Accounting & Management Infomation
Đăng kí sớm
51 giờ +51 giờTặng 100% tài khoản học viên truy cập tài liệu học + luyện thi CFAB miễn phíToàn Quốc06/07/2020Xem chi tiết
ICAEW CFAB – Accounting & Management Infomation
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
51 giờ +51 giờTrị giá 40% học phíToàn Quốc06/07/2020Xem chi tiết

5. Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế - Certificate of Proficiency in Internal Audit (CPIA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Đăng ký thường
30 giờ9.800.000 VNĐToàn quốc16/12/2020Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng sớm 5%
30 giờ9.310.000 VNĐToàn quốc16/12/2020Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng nhóm
30 giờ8.820.000 VNĐToàn quốc16/12/2020Xem chi tiết

6. Kiểm toán viên chuyên nghiệp - Professional Auditors (PA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
Đăng ký thường
45 giờ7.500.000 VNĐToàn quốc27/10/2020Xem chi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
Đăng ký sớm
45 giờ6.750.000 VNĐ/học viênToàn quốc27/10/2020Xem chi tiết

7. Chuyên gia Kế toán - Certified Accounting Specialist (CAS)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Chuyên gia Kế toán – CAS36h4.200.000 VNĐHà NộiChưa có lịchXem chi tiết