Lịch khai giảng

Chuyên gia Kế toán - Certified Accounting Specialist (CAS)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Chưa có khóa học nào sắp khai giảng

Đọc hiểu và phân tích Báo cáo tài chính

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chínhCẬP NHẬT2.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết

ICAEW CFAB - ACA

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
ICAEW CFAB – Accounting5 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Management Infomation5 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Business Technology and Finance5 buổi Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Assurance5 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Law5 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết
ICAEW CFAB – Principles of Taxation5 buổi học Revision + Clip bài giảng từng chương5.000.000 VNĐTRỰC TUYẾN HOÀN TOÀNChưa có lịchXem chi tiết

Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế - Certificate of Proficiency in Internal Audit (CPIA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Đăng ký thường
20 giờ ( Thời lượng học Zoom: 10 giờ, học qua bài giảng trực tuyến: 10 giờ)9.800.000 VNĐTRỰC TUYẾN11/09/2023Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng sớm 5%
20 giờ ( Thời lượng học Zoom: 10 giờ, học qua bài giảng trực tuyến: 10 giờ)Liên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN11/09/2023Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng nhóm
20 giờ ( Thời lượng học Zoom: 10 giờ, học qua bài giảng trực tuyến: 10 giờ)Liên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN11/09/2023Xem chi tiết

Kiểm toán viên chuyên nghiệp - Professional Auditors (PA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Chưa có khóa học nào sắp khai giảng

Nền tảng kinh tế & tài chính – Foundation of Economics & Finance (FEF)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Nền tảng Kinh tế & Tài chính (FEF)4 buổi học x 2,5 giờ6.800.000 VNĐTRỰC TIẾPChưa có lịchXem chi tiết

Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư (MAI)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư (MAI)
Ưu đãi đóng sớm 5%
5 buổi học x 2,5 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN07/08/2023Xem chi tiết
Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư (MAI)
Ưu đãi đóng nhóm 10%
5 buổi học x 2,5 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN07/08/2023Xem chi tiết

Phân tích Tài chính và Kinh doanh toàn cầu - Certified Global Business Analyst (CGBA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
Đăng ký thường
20 giờ Zoom + Hướng dẫn dự án 3 tháng9.500.000 VNĐTRỰC TUYẾN22/06/2023Xem chi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
Đăng ký sớm
20 giờ Zoom + Hướng dẫn dự án 3 thángLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN22/06/2023Xem chi tiết
Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu – CGBA
ƯU ĐÃI ĐÓNG NHÓM
20 giờ Zoom + Hướng dẫn dự án 3 thángLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN22/06/2023Xem chi tiết

Phát hiện gian lận Báo cáo tài chính - Behind the Numbers (BtN)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Ưu đãi đóng sớm
10 - 12 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpHỌC TRỰC TUYẾN QUA ZOOM11/07/2023Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận Báo cáo Tài chính (Behind the Numbers)
Ưu đãi đóng nhóm
10 - 12 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpHỌC TRỰC TUYẾN QUA ZOOM11/07/2023Xem chi tiết

Quản trị và tài chính chiến lược - Certified Management Accountants (CMA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 15%
37 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN28/07/2023Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng sớm 10%
37 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN28/07/2023Xem chi tiết
CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược
Ưu đãi đóng nhóm 05%
37 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN28/07/2023Xem chi tiết

Wealth Intelligence - Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư (Cấp độ 1 – AFP)
Ưu đãi đóng sớm 5%
8 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN20/07/2023Xem chi tiết
Wealth Intelligence – Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản đầu tư (Cấp độ 1 – AFP)
Ưu đãi đóng nhóm 10%
8 giờLiên hệ nhận ưu đãi trực tiếpTRỰC TUYẾN20/07/2023Xem chi tiết