AFA Hà Nội Chương trình CMA Australia Giám Đốc tài chính chiến lược 07.2019

Chuyên gia Kế toán - Certified Accounting Specialist (CAS)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Chuyên gia Kế toán – CAS36h4.200.000 VNĐHà NộiChưa có lịchXem chi tiết

Giám đốc Tài chính chiến lược - Certified Management Accountants (CMA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký thường
64 giờ22.000.000 VNĐHà Nội07/05/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký sớm
64 giờTặng 10%: 19.800.000 VNĐHà Nội07/05/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký nhóm
64 giờ20.900.000 VNĐ/ngườiHà Nội07/05/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký thường
64 giờ22.000.000 VNĐHồ Chí Minh12/07/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký sớm
64 giờTặng 15%: 18.700.000 VNĐHồ Chí Minh12/07/2019Xem chi tiết
CMA Australia – Trở thành Giám đốc tài chính chiến lược
Đăng ký nhóm
64 giờ20.900.000 VNĐ/ngườiHồ Chí Minh12/07/2019Xem chi tiết

ICAEW CFAB - ACA

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Assurance & Business, Technology and Finance (CFAB)
Đăng ký thường
108 giờ13.600.000 VNĐHà Nội15/09/2019Xem chi tiết
Assurance & Business, Technology and Finance (CFAB)
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
108 giờTrị giá 50% học phíHà Nội15/09/2019Xem chi tiết
Principles of Taxation & Law (CFAB)
Đăng ký thường
108 giờ16.000.000 VNĐHà Nội18/06/2019Xem chi tiết
Principles of Taxation & Law (CFAB)
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
108 giờTrị giá 50% học phíHà Nội18/06/2019Xem chi tiết
Accounting & Management Infomation (CFAB)
Đăng ký thường
108 giờ13.600.000 VNĐHà Nội26/03/2019Xem chi tiết
Accounting & Management Infomation (CFAB)
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
108 giờTrị giá 50% học phíHà Nội26/03/2019Xem chi tiết
Accounting & Management Infomation (CFAB)
Đăng ký thường
108 giờ13.600.000 VNĐHồ Chí Minh08/04/2019Xem chi tiết
Accounting & Management Infomation (CFAB)
Học bổng Nhân Tài Hội Tụ
108 giờTrị giá 50% học phíHồ Chí Minh08/04/2019Xem chi tiết

Kiểm toán nội bộ - Internal Audit (CPIA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng sớm 10%
60 giờ12.150.000 VNĐHà Nội10/06/2019Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng sớm 5%
60 giờ12.825.000 VNĐHà Nội10/06/2019Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng nhóm
60 giờƯu đãi đóng nhómHà Nội10/06/2019Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng sớm 10%
60 giờ12.150.000 VNĐHồ Chí Minh15/07/2019Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng sớm 5%
60 giờ12.825.000 VNĐHồ Chí Minh15/07/2019Xem chi tiết
Kiểm toán nội bộ chuẩn quốc tế – CPIA
Ưu đãi đóng nhóm
60 giờƯu đãi đóng nhómHồ Chí Minh15/07/2019Xem chi tiết

Kiểm toán viên chuyên nghiệp - Professional Auditors (PA)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
Đăng ký thường
45 giờ7.500.000 VNĐHà Nội27/08/2019Xem chi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
Đăng ký sớm
45 giờ7.125.000 VNĐHà Nội27/08/2019Xem chi tiết
Trở thành Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
Đăng ký nhóm
45 giờ7.125.000 VNĐ/học viênHà Nội27/08/2019Xem chi tiết

Phát hiện gian lận Báo cáo tài chính - Behind the Numbers (BtN)

Khóa họcThời lượngHọc phíĐịa điểmNgày khai giảngChi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers)
Đăng ký thường
14 giờ - 16 giờ4.500.000 VNĐHà Nội18/06/2019Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers)
Đăng ký sớm
14 giờ - 16 giờ4.275.000 VNĐHà Nội18/06/2019Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers)
Đăng ký thường
14 giờ - 16 giờ4.500.000 VNĐHồ Chí Minh06/07/2019Xem chi tiết
Phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers)
Đăng ký sớm
14 giờ - 16 giờ4.275.000 VNĐHồ Chí Minh06/07/2019Xem chi tiết