CMA Australia – Quản trị và tài chính chiến lược

 • Ưu đãi đóng sớm 10%

  Ưu đãi 10% khi đóng học phí trước ngày 20/10/2019

  19.800.000 VNĐ/người

  ĐĂNG KÝ

 • Đăng ký nhóm

  Ưu đãi thêm 5% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

  20.900.000 VNĐ/người

  ĐĂNG KÝ

 • Ưu đãi đóng sớm 5%

  Ưu đãi 5% khi đóng học phí trước ngày 5/11/2019

  20.900.000 VNĐ/người

  ĐĂNG KÝ

 • Ưu đãi đóng sớm 10%

  Ưu đãi 10% khi đóng học phí trước ngày 25/04/2020

  19.800.000 VNĐ/người

  ĐĂNG KÝ

 • Đăng ký nhóm

  Ưu đãi thêm 5% khi đăng ký nhóm 3 người trở lên

  20.900.000 VNĐ/người

  ĐĂNG KÝ

 • Ưu đãi đóng sớm 5%

  Ưu đãi 5% khi đóng học phí trước ngày 02/05/2019

  20.900.000 VNĐ/người

  ĐĂNG KÝ

Chương trình CMA Australia – “Quản trị và tài chính chiến lược”

Tương tự như CIMA ở Anh, IMA ở Mỹ, Hội Kế toán Quản trị Công chứng Úc (Institute of Certified Management Accountants – CMA Australia, Website: www.cmawebline.org) là hiệp hội kế toán quản trị đạt đẳng cấp quốc tế. Chương trình của CMA Australia mở ra cơ hội triển vọng cho học viên trong việc phát triển nghề nghiệp hướng tới trở thành nhà quản lý cấp cao.

Chương trình CMA – Quản trị và tài chính chiến lược được thiết kế rất thuận lợi nhằm tiết kiệm thời gian học nhất cho những nhà quản lý thường vốn rất ít thời gian.

Chương trình CMA phù hợp với các học viên đang đảm nhiệm hoặc hướng tới đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo và quản lý tài chính, kế toán doanh nghiệp nhắm đến việc làm thế nào thiết lập, phát triển chiến lược phát triển doanh nghiệp, kiểm soát hoạt động doanh nghiệp bền vững dựa trên hiệu quả công việc cao, tiết giảm chi phí, tăng “giá trị mềm” cho doanh nghiệp.

Chương trình CMA bắt đầu từ những kỹ thuật kế toán quản trị chi phí hiện đại giúp cho một CMA có thể lập kế hoạch và kiểm soát chi phí trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của một tổ chức. Chương trình CMA ứng dụng những kỹ thuật đang được áp dụng tại các hãng đa quốc gia trong phân tích dữ liệu trong mọi góc cạnh như marketing, quản trị nhân lực, quản trị rủi ro, thiết lập hệ thống kiểm soát. Và kết thúc là các báo cáo quản trị nhắm đến trách nhiệm xã hội và đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức.

Địa điểm
Khai giảng
LớpCMAHCM1119
Thời gian18:00-21:00 Thứ Sáu, Thứ Hai, Thứ Ba, 8:30-17:30 Thứ Bảy, Chủ Nhật
Thời lượng64 giờ
Học phí22.000.000 VNĐ
Gói học phí

19.800.000 VNĐ/người

Địa điểm
Khai giảng
LớpCMAHN520
Thời gian18:00-21:00 Thứ Ba, Thứ Năm 8:30-17:30 Thứ Bảy
Thời lượng 64 giờ
Học phí22.000.000 VNĐ
Gói học phí

19.800.000 VNĐ/người

Đăng Ký Khóa Học
 • Nội dung chính

  Bao gồm 2 mô đun chính, với 24 chủ đề, bao gồm những kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực sau:

  CMA: Qun tr chi phí chiến lược (Strategic Cost Management)

   
  Thứ tựChủ đềLĩnh vực
  Chủ đề 1Hệ thống kiểm soát quản lý (Management controls system)Kiểm soát quản lý và lập kế hoạch (Management Control and Planning)
  Chủ đề 2Sản xuất tinh gọn và Kiểm soát chất lượng (Lean Manufacturing and Quality Control)Kế toán tinh gọn và quản trị chất lượng (Lean Accounting and Quality Control)
  Chủ đề 3Kế toán giá thành và quản trị chi phí trong môi trường sản xuất tinh gọn (Cost Accounting and Cost Management in a Lean Environment)Kế toán tinh gọn và quản trị chi phí chiến lược Just in Time (Lean Accounting and Strategic Cost Management in Just in Time)
  Chủ đề 4Hệ thống quản trị chi phí cả vòng đời sản phẩm (Life Cycle Costing Systems)Quản trị chi phí chiến lược (Strategic Cost Management)
  Chủ đề 5Chi phí và hệ thống phân bổ chi phí nền tảng (Cost and Fundamental of Costing)Quản trị chi phí chiến lược (Strategic Cost Management)
  Chủ đề 6Hệ thống kế toán chi phí dựa trên hoạt động (Activity Based Cost Allocation Systems)Quản trị chi phí trên hoạt động (Activity-based Costing)
  Chủ đề 7Phân tích lợi nhuận khách hàng (Customer Profitability Analysis)Phân tích lợi nhuận (Profitability Analysis)
  Chủ đề 8Kiểm soát quy trình và Quản trị dựa trên hoạt động (Process Control and Activity Based Management)Kiểm soát quản lý và lập ngân sách (Management Control and budgeting)
  Chủ đề 9Thực hiện phân tích chi phí và hệ thống kiểm soát (Implementing Cost Analysis and Control Systems)Quản trị chi phí trên hoạt động (Activity-based Costing)
  Chủ đề 10Hệ thống quản trị hiệu quả hoạt động chiến lược (Strategic Performance Management Systems)Quản lý hiệu quả hoạt động (Performance Management)
  Chủ đề 11Kế toán quản trị xã hội và môi trường (Environmental and Social Management Accounting)Kế toán phát triển bền vững (Sustainable Accounting)
  Chủ đề 12Quản trị chiến lược và kiểm toán chiến lược (Strategic Governance and the Strategic Audit)Quản trị chiến lược (Strategic Management)

  CFO: Thiết lập và Triển khai Chiến lược tài chính thông qua Phân tích kinh doanh chiến lược (Strategic Business Analysis)

   
  Thứ tựChủ đềLĩnh vực
  Chủ đề 1Tư duy chiến lược (Strategic Thinking)Quản trị chiến lược (Strategic Management)
  Chủ đề 2Lập ngân sách và phân tích marketing chiến lược (Strategic Marketing Analysis and Budgeting)Phân tích thị trường (Market Analysis)
  Chủ đề 3Phân tích tài chính trong quản trị danh mục sản phẩm (Financial Analysis in Product Portfolio Management)Phân tích và quản trị sản phẩm (Product Analysis and Management)
  Chủ đề 4Các phương pháp và chiến lược xác định giá bán (Pricing Methods and Strategies)Phân tích giá bán (Pricing Analysis)
  Chủ đề 5Các vấn đề xác định giá bán trong chiến lược kinh doanh quốc tế (Financial Dimensions of Pricing in International Business Strategies)Phân tích giá bán (Pricing Analysis)
  Chủ đề 6Xúc tiến thị trường: Chiến lược đẩy và quản trị nguồn nhân lực (Promotion: Push Strategy and Human Resource Management)Quản trị nhân lực (Human Resource Management)
  Chủ đề 7Xúc tiến thị trường: Chiến lược kéo và truyền thông marketing tích hợp (Promotion: Pull Strategy and Integrated Marketing Communication)Quản trị thị trường (Marketing Management)
  Chủ đề 8Đánh giá hiệu quả hoạt động và cấu trúc vốn tối ưu (Performance Valuation and Strategic Financial Structures)Quản trị tài chính chiến lược (Strategic Financial Management)
  Chủ đề 9Phân tích giá trị chiến lược (Strategic Value Analysis)Quản trị tài chính và ra quyết định đầu tư (Financial Management and Investment Decision)
  Chủ đề 10Quản trị rủi ro – Hệ thống radar và cảnh báo sớm rủi ro cho doanh nghiệp (Risk Management – Corporate Radar and Early Warning Systems)Quản trị rủi ro (Risk Management)
  Chủ đề 11Các vấn đề về đại chúng hoá công ty và mua bán sáp nhập (IPO and M&A)Quản trị tài chính chiến lược (Strategic Financial Management)
  Chủ đề 12Thẻ điểm chiến lược (Strategic Scorecards)Quản trị chiến lược (Strategic Management)

  BÀI LUẬN & KIỂM TRA:

  1. Nhóm học viên có từ dưới 10 năm kinh nghiệm: Thi hai môn Chương trình CMA.

  -> Thi 2 môn, mỗi môn 3 tiếng. Sẽ đến địa điểm học để làm bài thi theo lịch đã được sắp xếp sau 1-2 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học.
  Lưu ý: Học viên chưa đủ 5 năm kinh nghiệm sẽ là hội viên dự bị, khi đủ 5 năm kinh nghiệm mới được tham dự kì thi.

  2. Nhóm học viên có từ 10 năm đến 20 năm kinh nghiệm: Hoàn thành một dự án (bài luận) để trở thành hội viên CMA

  ->Dự án (Project): Nhóm 03 học viên sẽ Thiết lập và Triển khai Chiến lược tài chính thông qua Phân tích kinh doanh chiến lược đối với một doanh nghiệp niêm yết hoặc doanh nghiệp thực tế của học viên.
  Học viên tham gia làm việc nhóm (3 – 5 người 1 nhóm – học viên tự chọn nhóm và dự án) xây dựng Chiến lược tài chính và phương án triển khai cho một doanh nghiệp thật (Doanh nghiệp thật của học viên hoặc doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán). Nhóm học viên sẽ làm bài dự án theo nhóm cùng nhau theo lịch đã được sắp xếp sau 1-2 tháng kể từ ngày kết thúc khóa học
  -> Bài luận: Học viên chọn 01 đề tài và làm trong vòng 2 tháng, độ dài khoảng 2.000 từ.

  3. Nhóm học viên có từ 20 năm kinh nghiệm trở lên:Tham gia học 02 môn học trên để trở thành hội viên CMA và đóng phí hội viên (Không cần tham gia thi và làm bài luận)

  LƯU Ý:

  *Bài luận và thi được thực hiện bằng TIẾNG VIỆT (hoặc bằng tiếng Anh tuỳ thuộc từng học viên lựa chọn tiếng Anh là ngôn ngữ thi).
  * Nếu không làm đúng thời gian thì sẽ được bảo lưu kết quả học tập trong vòng 1 năm và sẽ thi hoặc làm dự án cùng với khóa học sau. Tuy nhiên về phần dự án làm thì có thể sẽ phải làm 1 mình hoặc phải kết hợp với những học viên mới của khóa học mới.
  * Phải hoàn thành cả 2 môn thì mới được thi và làm dự án để xét duyệt cấp chứng chỉ CMA.

  Ảnh: Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Viện Kế toán Quản trị công chứng Úc (ICMA)

  Ảnh: Một số tổ chức có Học viên và hội viên CMA Australia tại Việt Nam

  Hội thảo phân tích dữ liệu lớn trong quản trị doanh nghiệp do CMA Australia đồng tổ chức cùng AFA Reasearch & Education ngày 20/10/2018 tại Hà Nội.

 • Điểm nhấn chương trình

  Điểm nhấn chương trình CMA Australia

  • Chương trình đào tạo trên các Bài tập tình huống toàn diện
  • Chương trình quốc tế duy nhất được chuyển đổi sang TIẾNG VIỆT trong quá trình học và thi.
  • Chứng chỉ hội viên CMA được công nhận toàn cầu
  • Thời gian hoàn thành trong 02 tháng
  • Bổ sung các tình huống thực tiễn tại Việt Nam
  • Chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu
  • Gia nhập mạng lưới các nhà quản lý đa dạng
 • Ai nên tham dự

  Ai nên tham dự chương trình CMA Australia

  • Nhà quản lý doanh nghiệp muốn trang bị kiến thức và kỹ năng quản trị chi phí, tài chính chiến lược
  • Người làm công tác kế toán, quản lý tài chính hướng tới vị trí giám đốc tài chính
  • Các vị trí quản lý có mong muốn kiểm soát công việc bằng những con số cụ thể
  • Các kế toán viên có mong muốn phát triển sự nghiệp thành một giám đốc tài chính tương lai
  • Chuyên viên ngân hàng đang làm việc trong mảng Tài chính (Finance) và quản trị chi phí (Costing)
  • Giảng viên các trường đại học muốn trang bị các kiến thức kế toán quản trị chiến lược.

 • Giảng viên

  Mr. Phan Lê Thành Long

  MBUS(Acc), CPA, CMA (Aust.)

  Anh Long là Giám đốc tư vấn các hệ thống và thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ, hệ thống quản trị cho các thành viên các tập đoàn lớn như Vingroup, Bitexco, Viettel, EVN,… các ngân hàng và tổ chức tài chính như Vietinbank, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng CoopBank; Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam,…

  ...
  Chi tiết

 • Lịch học

  Tại AFA Hà Nội

   

  Đang cập nhật lịch học mới nhất…

  Địa chỉ: Phòng 307, tầng 3, tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, TP. Hà Nội.

   

  Tại AFA Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: Phòng hội thảo SPACE – lầu 2, 185 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP. HCM.

   

Cảm nhận của học viên

“Tôi đã tham gia học nhiều chương trình quản trị tài chính quốc tế, nhưng chương trình CMA Australia là chương trình mang lại cho tôi nhiều kiến thức thực tiễn nhất để phục vụ công việc hàng ngày tại Vietcombank. Lớp học được thực hành các công cụ quản trị tài chính hiện đại thông qua các bài tập tình huống rất thực tế.”

Chị Lê Thị Huyền Diệu

Finance Director, Finance and Accounting Policy Department, Vietcombank

“Nội dung và phương pháp học của chương trình CMA Australia đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc quản trị và quản trị tài chính của tập đoàn. Các phương pháp quản trị hiện đại đã giúp tôi xây dựng được các hệ thống thông tin quản trị hỗ trợ lãnh đạo tập đoàn ra các quyết định quan trọng về đầu tư, quản trị và tối ưu chi phí, phân tích kinh doanh đa chiều, và các phương pháp phân tích dữ liệu lớn phục vụ công tác quản trị của Tập đoàn. Tôi đã học được cách thức xây dựng một hệ thống quản trị chi phí theo hoạt động để có thể áp dụng cho tập đoàn Viettel”

Chị Nguyễn Thị Sơn Bình

Trưởng Ban Kế toán quản trị Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông quân đội Viettel

“Một năm tài chính đã qua và điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất trong năm là đã được tham gia và hoàn thành khóa học CMA Australia do Trung tâm AFA tổ chức và thày Long trực tiếp giảng. Nội dung các chuyên đề vô cùng bổ ích cho công việc của tôi. Qua sự giảng dạy rất nhiệt tình, tận tâm và dễ hiểu của thày Long, tôi đã được tiếp cận với những kiến thức, lý thuyết rất mới mẻ của thế giới hiện đại về quản trị chiến lược và quản trị tài chính, điều mà tôi nghĩ những nhà quản lý doanh nghiệp ngày nay rất cần. Tôi đã kịp chia sẻ những suy nghĩ của tôi về chương trình và đã có ít nhất 02 lãnh đạo AASC sẵn sang tham gia khi AFA chiêu sinh khóa mới. Với bản thân tôi, việc trở thành một thành viên của CMA Australia sẽ mở cho tôi rất nhiều cơ hội để có được những kiến thức sâu, rộng và cao hơn nữa để phục vụ công việc."

Chị Lê Thị Kim Oanh

Thành viên HĐTV Hãng kiểm toán AASC

“Tôi đã tham gia học nhiều chương trình quản trị tài chính quốc tế, nhưng chương trình CMA Australia là chương trình mang lại cho tôi nhiều kiến thức thực tiễn nhất để phục vụ công việc hàng ngày tại Vietcombank. Lớp học được thực hành các công cụ quản trị tài chính hiện đại thông qua các bài tập tình huống rất thực tế.”

Chị Lê Thị Huyền Diệu

Finance Director, Finance and Accounting Policy Department, Vietcombank

“Nội dung và phương pháp học của chương trình CMA Australia đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc quản trị và quản trị tài chính của tập đoàn. Các phương pháp quản trị hiện đại đã giúp tôi xây dựng được các hệ thống thông tin quản trị hỗ trợ lãnh đạo tập đoàn ra các quyết định quan trọng về đầu tư, quản trị và tối ưu chi phí, phân tích kinh doanh đa chiều, và các phương pháp phân tích dữ liệu lớn phục vụ công tác quản trị của Tập đoàn. Tôi đã học được cách thức xây dựng một hệ thống quản trị chi phí theo hoạt động để có thể áp dụng cho tập đoàn Viettel”

Chị Nguyễn Thị Sơn Bình

Trưởng Ban Kế toán quản trị Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông quân đội Viettel

“Một năm tài chính đã qua và điều mà tôi cảm thấy may mắn nhất trong năm là đã được tham gia và hoàn thành khóa học CMA Australia do Trung tâm AFA tổ chức và thày Long trực tiếp giảng. Nội dung các chuyên đề vô cùng bổ ích cho công việc của tôi. Qua sự giảng dạy rất nhiệt tình, tận tâm và dễ hiểu của thày Long, tôi đã được tiếp cận với những kiến thức, lý thuyết rất mới mẻ của thế giới hiện đại về quản trị chiến lược và quản trị tài chính, điều mà tôi nghĩ những nhà quản lý doanh nghiệp ngày nay rất cần. Tôi đã kịp chia sẻ những suy nghĩ của tôi về chương trình và đã có ít nhất 02 lãnh đạo AASC sẵn sang tham gia khi AFA chiêu sinh khóa mới. Với bản thân tôi, việc trở thành một thành viên của CMA Australia sẽ mở cho tôi rất nhiều cơ hội để có được những kiến thức sâu, rộng và cao hơn nữa để phục vụ công việc."

Chị Lê Thị Kim Oanh

Thành viên HĐTV Hãng kiểm toán AASC