Lịch học tại Hà Nội

Tháng 09/2018

STT Khóa học Khai giảng Ca học Giờ học Ngày học
Các khóa học ngắn hạn
1Ứng dụng Excel trong Kế toán, Kiểm toán – Khai giảng ngày 05/09/201505/09/2015Chiều13:30 - 14:30Thứ 7
2Khóa học “Behind the numbers” – Phương pháp phát hiện gian lận BCTC 17/09/201617/09/2016Sáng, Chiều, Tối8h00 - 12h00, 13h30 - 17h30, 18h00 - 21h00Thứ 7, Thứ 3 và Thứ 5
3AFA Hà Nội: Kiểm toán viên chuyên nghiệp – PA13 (Khai giảng: 07/09/2018)07/09/2018Tối thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu18h00 - 21h00Thứ 2, thứ 4, thứ 6
ICAEW ACA/CFAB
1AFA Hà Nội khai giảng ICAEW CFAB: Principles of Taxation và Assurance – Tháng 9/201515/09/2015Tối18:00 - 21:00Thứ ba - thứ năm - thứ bảy - chủ nhật
2[Hà Nội] ICAEW CFAB: Khai giảng Business Technology & Finance và Assurance – Tháng 09/201825/09/2018Tối thứ 2, Chiều thứ 7, Sáng/ Chiều Chủ Nhật18h30 - 21h30 , 8h30 - 12h30, 13h30 - 17h30 Thứ 2, Thứ 7, Chủ Nhật
Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
1AFA Hà Nội – Kiểm toán viên Chuyên nghiệp – Professional Auditors PA12 – Khai giảng 27/09/201627/09/2016Tối18h00 - 21h00Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu Hoặc Thứ Ba - Thứ Năm - Thứ Bảy
2AFA Hà Nội: Kiểm toán viên Chuyên nghiệp (PA12) – Khai giảng ngày 05/09/201705/09/2017Tối18h00-21h00Thứ Ba, thứ Năm, thứ Bảy
Phương pháp phát hiện gian lận BCTC – Behind the Numbers
1AFA Hà Nội: Behind the Numbers – Phương pháp phát hiện gian lận BCTC tháng 09/201726/09/2017Tối18h00 - 21h00Tối thứ 3, Thứ 5

Tháng 06/2018

STT Khóa học Khai giảng Ca học Giờ học Ngày học
Certified Management Accountants (CMA)
1AFA Hà Nội: Chương trình CMA Australia – “Trở thành Giám đốc Tài chính chiến lược” 06.201816/06/2018Sáng, ChiềuSáng 8h - 12h00 và Chiều 13h30 - 17h30Thứ Bảy, Chủ Nhật
Chuyên gia Kế toán - CAS (Certified Accounting Specialist)
1Khai giảng khóa học Chuyên gia Kế toán – CAS (Certified Accounting Specialist) tháng 06/201705/06/2017Tối18h00 - 21h00Thứ Hai - Thứ Tư - Thứ Sáu
ICAEW ACA/CFAB
1AFA Hà Nội – Khai giảng ICAEW CFAB: Law & Principles of Taxation – Tháng 6/201812/06/2018Sáng, Chiều, Tối8h00 - 12h00, 13h30 - 17h30, 18h00 - 21h00Thứ Hai, Thứ Ba, Chủ Nhật

Tháng 11/2018

STT Khóa học Khai giảng Ca học Giờ học Ngày học
Certified Management Accountants (CMA)
1AFA Hà Nội: CMA – “Tài chính doanh nghiệp ứng dụng” – Khai giảng T11.201803/11/2018Sáng, Chiều, Tối8h30 - 12h00, 13h30 - 17h30, 18h00 - 21h00Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Tháng 03/2018

STT Khóa học Khai giảng Ca học Giờ học Ngày học
ICAEW ACA/CFAB
1AFA Hà Nội: Khai giảng ICAEW CFAB: Accounting và Management Information – Tháng 2/201817/03/2018Tối Thứ Ba, Chiều Thứ Bảy và Chủ Nhật18h00 - 21h00 và 08h00 - 12h00 và từ 13h30 - 17h30 Tối Thứ Ba, Chiều Thứ Bảy và Chủ Nhật

Tháng 10/2018

STT Khóa học Khai giảng Ca học Giờ học Ngày học
Certified Management Accountants (CMA)
1AFA Hà Nội: Chương trình CMA Australia – “Kế toán quản trị công chứng” 10.201622/10/2016Sáng, Chiều hoặc Tối8h00 - 12h00, 13h30 - 17h30 và 18h00 - 21h00 Thứ 5, Thứ 7 và Chủ Nhật
ICAEW ACA/CFAB
1AFA – Khai giảng ICAEW ACA: Audit and Assurance (Professional Level) – Tháng 10/201708/10/2017Tối18:00 - 21:00, 13h30 - 17h30Thứ ba - Thứ Bảy
Phương pháp phát hiện gian lận BCTC – Behind the Numbers
1AFA Hà Nội: Behind the Numbers – Phương pháp phát hiện gian lận BCTC tháng 10/201817/10/2018Tối, Sáng, Chiều18h00 - 21h00, 08h30 - 12h và 13h30 - 17hThứ 7, Thứ 4, Thứ 5