AFA Hồ Chí Minh: Chương trình CMA Australia – “Giám đốc tài chính chiến lược” 07.2017

Khóa học

Thông tin chung

 • Khai giảng: 14/07/2017
 • Ca học: Sáng, Chiều
 • Thời gian học: 18h00 - 21h00, 08h00 - 12h00 và 13h30 - 17h30
 • Ngày học: Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chủ Nhật, Thứ Hai, Thứ Ba
 • Thời lượng : 64h
 • Học phí : 20.000.000

I: Tổng quan

Chương trình CMA Australia – “Kế toán quản trị tạo giá trị để trở thành một “Giám đốc tài chính chiến lược”

Tương tự như CIMA ở Anh, IMA ở Mỹ, Hội Kế toán Quản trị Công chứng Úc (Institute of Certified Management Accountants – CMA Australia, Website: www.cmawebline.org) là hiệp hội kế toán quản trị đạt đẳng cấp quốc tế. Chương trình của CMA Australia mở ra cơ hội triển vọng cho học viên trong việc phát triển nghề nghiệp hướng tới trở thành nhà quản lý cấp cao.

Chương trình CMA được thiết kế rất thuận lợi nhằm tiết kiệm thời gian học nhất cho những nhà quản lý thường vốn rất ít thời gian.

Chương trình CMA phù hợp với các học viên đang đảm nhiệm hoặc hướng tới đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo và quản lý tài chính, kế toán doanh nghiệp nhắm đến việc làm thế nào thiết lập, phát triển chiến lược phát triển doanh nghiệp, kiểm soát hoạt động doanh nghiệp bền vững dựa trên hiệu quả công việc cao, tiết giảm chi phí, tăng “giá trị mềm” cho doanh nghiệp.

Chương trình CMA bắt đầu từ những kỹ thuật kế toán quản trị chi phí hiện đại giúp cho một CMA có thể lập kế hoạch và kiểm soát chi phí trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của một tổ chức. Chương trình CMA ứng dụng những kỹ thuật đang được áp dụng tại các hãng đa quốc gia trong phân tích dữ liệu trong mọi góc cạnh như marketing, quản trị nhân lực, quản trị rủi ro, thiết lập hệ thống kiểm soát. Và kết thúc là các báo cáo quản trị nhắm đến trách nhiệm xã hội và đảm bảo sự phát triển bền vững của tổ chức.

Bao gồm 2 mô đun chính, với 24 chủ đề, bao gồm những kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong các lĩnh vực sau:

 • CMA: Qun tr chi phí chiến lược (Strategic Cost Management)

 
Thứ tự Chủ đề Lĩnh vực
Chủ đề 1 Hệ thống kiểm soát quản lý (Management controls system) Kiểm soát quản lý và lập kế hoạch (Management Control and Planning)
Chủ đề 2 Sản xuất tinh gọn và Kiểm soát chất lượng (Lean Manufacturing and Quality Control) Kế toán tinh gọn và quản trị chất lượng (Lean Accounting and Quality Control)
Chủ đề 3 Kế toán giá thành và quản trị chi phí trong môi trường sản xuất tinh gọn (Cost Accounting and Cost Management in a Lean Environment) Kế toán tinh gọn và quản trị chi phí chiến lược Just in Time (Lean Accounting and Strategic Cost Management in Just in Time)
Chủ đề 4 Hệ thống quản trị chi phí cả vòng đời sản phẩm (Life Cycle Costing Systems) Quản trị chi phí chiến lược (Strategic Cost Management)
Chủ đề 5 Benchmarking Quản trị chiến lược (Strategic Management)
Chủ đề 6 Hệ thống kế toán chi phí dựa trên hoạt động (Activity Based Cost Allocation Systems) Quản trị chi phí trên hoạt động (Activity-based Costing)
Chủ đề 7 Phân tích lợi nhuận khách hàng (Customer Profitability Analysis) Phân tích lợi nhuận (Profitability Analysis)
Chủ đề 8 Kiểm soát quy trình và Quản trị dựa trên hoạt động (Process Control and Activity Based Management) Kiểm soát quản lý và lập ngân sách (Management Control and budgeting)
Chủ đề 9 Thực hiện phân tích chi phí và hệ thống kiểm soát (Implementing Cost Analysis and Control Systems) Quản trị chi phí trên hoạt động (Activity-based Costing)
Chủ đề 10 Hệ thống quản trị hiệu quả hoạt động chiến lược (Strategic Performance Management Systems) Quản lý hiệu quả hoạt động (Performance Management)
Chủ đề 11 Kế toán quản trị xã hội và môi trường (Environmental and Social Management Accounting) Kế toán phát triển bền vững (Sustainable Accounting)
Chủ đề 12 Quản trị chiến lược và kiểm toán chiến lược (Strategic Governance and the Strategic Audit) Quản trị chiến lược (Strategic Management)
 • CFO: Thiết lập và Triển khai Chiến lược tài chính thông qua Phân tích kinh doanh chiến lược (Strategic Business Analysis)

 
Thứ tự Chủ đề Lĩnh vực
Chủ đề 1 Tư duy chiến lược (Strategic Thinking) Quản trị chiến lược (Strategic Management)
Chủ đề 2 Lập ngân sách và phân tích marketing chiến lược (Strategic Marketing Analysis and Budgeting) Phân tích thị trường (Market Analysis)
Chủ đề 3 Phân tích tài chính trong quản trị danh mục sản phẩm (Financial Analysis in Product Portfolio Management) Phân tích và quản trị sản phẩm (Product Analysis and Management)
Chủ đề 4 Các phương pháp và chiến lược xác định giá bán (Pricing Methods and Strategies) Phân tích giá bán (Pricing Analysis)
Chủ đề 5 Các vấn đề xác định giá bán trong chiến lược kinh doanh quốc tế (Financial Dimensions of Pricing in International Business Strategies) Phân tích giá bán (Pricing Analysis)
Chủ đề 6 Xúc tiến thị trường: Chiến lược đẩy và quản trị nguồn nhân lực (Promotion: Push Strategy and Human Resource Management) Quản trị nhân lực (Human Resource Management)
Chủ đề 7 Xúc tiến thị trường: Chiến lược kéo và truyền thông marketing tích hợp (Promotion: Pull Strategy and Integrated Marketing Communication) Quản trị thị trường (Marketing Management)
Chủ đề 8 Quản trị chuỗi cung ứng và quyết định kênh phân phối (Supply Chain Management and the Place-Distribution Decision) Quản trị kênh phân phối (Supply Chain Management)
Chủ đề 9 Đánh giá hiệu quả hoạt động và cấu trúc vốn tối ưu (Performance Valuation and Strategic Financial Structures) Quản trị tài chính (Financial Management)
Chủ đề 10 Phân tích giá trị chiến lược (Strategic Value Analysis) Quản trị tài chính và ra quyết định đầu tư (Financial Management and Investment Decision)
Chủ đề 11 Quản trị rủi ro – Hệ thống radar và cảnh báo sớm rủi ro cho doanh nghiệp (Risk Management – Corporate Radar and Early Warning Systems) Quản trị rủi ro (Risk Management)
Chủ đề 12 Thẻ điểm chiến lược (Strategic Scorecards) Quản trị chiến lược (Strategic Management)
 • Dự án (Project): Nhóm 03 học viên sẽ Thiết lập và Triển khai Chiến lược tài chính thông qua Phân tích kinh doanh chiến lược đối với một doanh nghiệp niêm yết hoặc doanh nghiệp thực tế của học viên.

Chương trình CMA tại Việt Nam được thực hiện bởi đối tác đào tạo được công nhận duy nhất của CMA Australia là AFA Research & Education (www.afa.edu.vn)

CMA-VACPA

L ký Biên bn ghi nh hp tác gia VACPA và CMA Australia

Đim nhn ca chương trình

 • Chương trình đào tạo trên các Bài tập tình huống toàn diện
 • Chương trình quốc tế duy nhất được chuyển đổi sang TIẾNG VIỆT trong quá trình học và thi.
 • Chứng chỉ hội viên CMA được công nhận toàn cầu
 • Thời gian hoàn thành trong 02 tháng
 • Bổ sung các tình huống thực tiễn tại Việt Nam
 • Chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu
 • Gia nhập mạng lưới các nhà quản lý đa dạng

Ai nên theo hc?

 • Nhà quản lý doanh nghiệp muốn trang bị kiến thức và kỹ năng quản trị chi phí, tài chính chiến lược
 • Người làm công tác kế toán, quản lý tài chính hướng tới vị trí giám đốc tài chính
 • Các vị trí quản lý có mong muốn kiểm soát công việc bằng những con số cụ thể
 • Các kế toán viên có mong muốn phát triển sự nghiệp thành một giám đốc tài chính tương lai
 • Chuyên viên ngân hàng đang làm việc trong mảng Tài chính (Finance) và quản trị chi phí (Costing)
 • Giảng viên các trường đại học muốn trang bị các kiến thức kế toán quản trị chiến lược.

Bài lun và kim tra:

 • Học viên có từ dưới 10 năm kinh nghiệm: Thi hai môn Chương trình CMA.
 • Học viên có từ 10 năm đến 20 năm kinh nghiệm: Hoàn thành một bài luận để trở thành hội viên CMA (Không cần tham gia thi)
 • Học viên có từ 20 năm kinh nghiệm trở lên: Tham gia học 02 môn học trên để trở thành hội viên CMA (Không cần tham gia thi và làm bài luận)

Ngôn ngBài luận và thi được thực hiện bằng TIẾNG VIỆT (hoặc bằng tiếng Anh tuỳ thuộc từng học viên lựa chọn tiếng Anh là ngôn ngữ thi).

Khai ging và thi gian hc:

– Khai ging dự kiến: 14/07/2017

df

– Địa chỉ: CirCo Co-working Space (Level 1, H3 Building, 384 Hoang Dieu Street, District 4, Ho Chi Minh City)

– Thời gian học cuối tuần hoặc ngoài giờ hành chính.    

Thi lượng

 • Quản trị chi phí chiến lược (Strategic Cost Management): 36 giờ
 • Phân tích kinh doanh chiến lược (Strategic Business Analysis): 36 giờ

II: Cổng học tập trực tuyến - Learning Portal

Toàn bộ các chương trình học tại AFA Research & Education sẽ hỗ trợ học viên học tập và tương tác với giảng viên và các học viên thông qua Cổng thông tin đào tạo trực tuyến Learning Portal. Học viên sẽ được cấp Tài khoản (User Account) và Mật khẩu để truy cập Learning Portal mọi nơi và mọi lúc cung cấp công cụ học tuyệt vời thông qua kho tài liệu phong phú và các công cụ hỗ trợ hiệu quả.

III: Giảng viên

Giảng viên chính

Phan Lê Thành Long, MBUS(Acc), CPA, CMA (Aust.)

Với kiến thức kế toán quản trị chuyên sâu khi hoàn thành chương trình Thạc sỹ tại Đại học Monash (Úc) – chuyên ngành kế toán, và là hội viên CMA đầu tiên tại Việt Nam, với 15 năm kinh nghiệm tại các hãng kiểm toán và tư vấn lớn, anh Long được là một trong số rất ít chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kế toán quản trị tại Việt Nam. Anh Long còn là Giám đốc Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc (Institute of Certified Management Accountants, Australia – CMA Australia) tại Việt Nam. Anh Long không chỉ giảng dạy mà còn truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án tư vấn quốc tế trong lĩnh vực kế toán quản trị và quản trị doanh nghiệp cho các học viên.

Anh Long là Giám đốc tư vấn các hệ thống kiểm soát và kế toán quản trị cho các tập đoàn tư nhân như Vingroup, Bitexco; tổng công ty nhà nước như Viettel, EVN, VNPT; các ngân hàng như Vietinbank, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng CoopBank; các dự án tư vấn quản lý do Ngân hàng Thế giới, JICA, AFD tài trợ; cũng như rất nhiều doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lớn… Kinh nghiệm xây dựng các hệ thống kiểm soát và kế toán quản trị là một cơ hội thật tuyệt vời cho học viên khi nhận được sự chia sẻ từ thực tiễn từ giảng viên.

Anh Long là một trong số các cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Trưởng Tài chính với đóng góp cho sự phát triển của ngành kiểm toán độc lập trong lễ kỷ niệm 20 năm ngành kiểm toán độc lập (1991-2011).

Và các chuyên gia trong một số lĩnh vực được mời khác.

IV: Học phí

Học phí

 • Quản trị chi phí chiến lược (Strategic Cost Management): 10.000.000VND
 • Phân tích kinh doanh chiến lược (Strategic Business Analysis): 10.000.000VND

Ưu đãi:

 • Giảm 5% học phí khi đăng ký và thanh toán trước ngày 10/07/2017
 • Giảm thêm 5% học phí cho nhóm từ 3 học viên trở lên.

V: Ý kiến học viên

 

chia-se

Ảnh: Commnet chia sẻ của học viên sau buổi học cuối cùng của khóa học CMA Hồ Chí Minh tháng 10/2016

Các cách đăng ký

1. Hotline: 094.238.6611
2. Email:  tuvan1@afa.edu.vn (Mrs. Thơm) –  tuvan2@afa.edu.vn ( Ms. Hồng)
3. Trực tiếp:Tầng 3, Tòa nhà GP Invest, 170 La Thành, Đống Đa, Hà Nội

4. Đăng ký online:

Sắp khai giảng

 • Nổi bật
   
 • Các khóa học ngắn hạn
   
 • Certified Management Accountants (CMA)
   
 • Chuyên gia Kế toán - CAS (Certified Accounting Specialist)
   
 • ICAEW ACA/CFAB
   
 • Kế toán quản trị Hiện đại - Graduate Management Accountant (GMA)
   
 • Kiểm toán nội bộ - CPIA
   
 • Kiểm toán viên chuyên nghiệp (PA)
   
 • Phương pháp phát hiện gian lận BCTC – Behind the Numbers